Proje Hakkında

BİLİŞİMLE GİRİŞİMCİ KADIN PROJESİ 

www.bgk.org.tr

facebook/bilisimlekadin

Twitter/@bilisimlekadin

 

Araştırmalar ülkemizde 29,6 milyon kadının iş yaşamına dâhil olmadığını göstermektedir. Bu durum diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, ülke ekonomisi açısından da son derece önemli bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar kadın girişimcilerin önündeki en önemli engellerin bürokratik engeller, cesaret, sermaye, iş sahasının olmaması, kültürel baskılar ve etkiler ve kapasite üstü talepler ile baş edememe olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadın girişimciliğinde ekosistemin önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemi de vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ni de yanına alarak Ankara Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesini başlatmıştır.

Projenin temel amacı, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan kadınların,   sahip oldukları mesleki bilgilerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesidir.

Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sistem ile kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmelerine destek sağlanması hedeflenmektedir. Sistem e-ticaret ve uzaktan eğitim  gibi altyapıları sosyal medya ile bütünleşik olarak sunarak bilişim teknolojileri aracılığı ile bu hedefe ulaşılmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak, BGK projesi ile, üniversiteyi bitirmiş, çalışmayan, ev hanımı, emekli kadınların bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabilecekleri ve evlerinden çalışabilecekleri bir ortam hazırlanacaktır. Böylelikle, bilgiye dayalı sermayelerini  değerlendirebilmeleri, ticari kazanca çevirmeleri, dolayısıyla aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Kurulan sistem ile kadınlar bilgi birikimlerini e-ticaret ortamı üzerinden duyurarak, pazara sunacaklar ve yer bağımsız olarak ticari kazanç elde edebileceklerdir.

Örnek vermek gerekirse; söz konusu hedef kitle, mimari proje çizimi, danışmanlık, eğitim, proje yönetimi, yazılım geliştirme gibi çeşitli konularda bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabileceklerdir.

Bilişimle Girişimci Kadın projesi www.bgk.org.tr adresinden hizmet vermektedir.

Katılımcılar bu ortamda bilgiye yönelik beşeri sermayelerini ticarileştirebilmek için; gerekli eğitimleri e-öğrenme sistemi üzerinden alabilirler. Sonrasında Pazar Yeri ve e-ticaret sistemleri aracılığıyla ticari girişimlerini gerçekleştirebilirler.  Böylelikle;

·         Kadınlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

·         Beşeri sermayelerinin geliştirilmesine ve sosyal statüsünün güçlendirilmesine,

·         Sosyal ve ticari yaşama aktif katılımının desteklenmesine ve fırsat eşitliği sağlanmasına,

·         Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine,

·         İşgücüne katılımın ve istihdamın artırılmasına,

·         Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Vizyonuna

katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Proje, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nde gönüllü olarak çalışan dernek üyeleri tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla her iki dernek üyeleri projenin gelişerek yaygınlaşması konusunda ciddi bir çaba sarf etmektedir.

Proje Hedef Kitlesi; 

BGK projesinin hedef kitlesi, genç yaşta emekli olmuş veya hiç çalışmamış ve/veya çocukları olduktan sonra çalışma hayatını terk etmiş  bilgiye dayalı beşeri sermayeleri olan, bu sermayelerini ticari kazanca dönüştürmek ve ev ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınlardır.