Değerli Kadınlarımız,Bilişim Sektörü Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşmasında önemli bir etkendir. Kalkınmanın merkezindedir ve yatayda tüm sektörlerle kesişmektedir. Diğer sektörlere hizmet üretme, istihdam yaratma, verimlilik sağlama ve yüksek katma değer kazandırma gibi an önemli bir potansiyele sahiptir.

Türkiye Bilişim Derneği de bilişimin bu önemli etkisini ve birleştirici özelliğini kullanarak toplumsal bir başarıyı yakalamayı, dolayısıyla toplumsal refah ve mutluluğa katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin bilgi toplumu olması için örgütlenen bir dernektir. Cumhuriyetin kazanımlarını her koşulda koruyup ileriye taşıyarak, ilim ve fenni yaşama geçirmek için çalışmaktadır.

Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi bilgi ve teknoloji gücü ve üretimi ile doğrudan bağlantılıdır.”

Bu inanç ile teknoloji ve bilişimin, çevreye duyarlı, kadınlar, çocuklar ve toplumdaki dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde ele alınması temel hedeflerimizdir.

Bilişimin daha iyi bir eğitim, verimli bir ekonomi, yaşanabilir, korunan bir çevre ve daha yüksek refah seviyesinde bir yaşam sunabilme ye yönelik bir araç olarak kullanılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son zamanlarda ülkemizde kadınların iş gücüne katılımda erkeklere göre daha geride olduğu ve yıllar itibariyle kadınların iş gücüne katılım oranlarında sürekli bir düşüşün yaşandığını biliyoruz.

Kadınların iş gücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir ayrım olmamasına rağmen toplumun kadına yüklediği rol gereği, aile yaşamındaki sorumlulukları ağırdır. Aile yaşamındaki sorumluluklar kadının çalışma ya da çalışmama yönünde bir tercih yapmasına neden olmaktadır.

Çalışma hayatı kadınlara sadece ekonomik özgürlük sağlamamakta, bunun yanı sıra özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını artırmakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz, Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) projesi ile ekonomik hayattan çekilmiş kadınlarımızın tekrar ekonomik hayata dahil edilmesi hedeflenmektedir. Böylece gerek bilişim sektörü gerekse diğer sektörlerdeki kadınlarımızın çalışma hayatına bilişim altyapısı bulunan ortamlardan katılımlarını sağlamayı amaçlamaktayız.

Bilişimle Girişimci Kadın projesinin yanı sıra toplumda okuma yazma bilen, bilgisayar çevre birimlerine ve internete bir şekilde erişme imkanı olanağı olan veya olabilecek toplumun her kesimindeki kadınlara eğitim vererek, teknolojiyi kullanan ve kullanamayan kadınlarımızın sorunlarına çözüm arayan yeni projeler üzerinde de çalışmaktayız.

Bu çalışmalar ile kadınlarımızın kendilerine olan güvenlerini artırarak, kendi yaşamlarına, ailelerine ve topluma dair sorumluluklarını yerine getirmelerinde destek olacağız.

Ayrıca, sosyal medya sorunlarına yönelik analizler yapma ve aileler ile çocuklara yönelik etkin sosyal medya kullanımı konusunda seminerler düzenleme ve bilinçlendirici faaliyetler yapmayı sürdüreceğiz.

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, eşit bireyler olarak toplumda hak ettiğimiz saygın yeri almamız için, bize verdiği haklarımızın bilincinde olan Türk kadınları olarak ekonomik hayatta yerimizi almak hem hakkımız, hem de görevimizdir.


Nurcan SUNAY

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı